Pētījumu un publikāciju datu bāze

ESPAD 2003. Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskām vielām rezultātu analīze

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

ESPAD 2003. Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskām vielām rezultātu analīze

Nodošanas datums:
01.01.2003
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top