Pētījumu un publikāciju datu bāze

Etniskā piederība un nabadzība Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Etniskā piederība un nabadzība Latvijā

Nodošanas datums:
03.01.2000
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top