Pētījumu un publikāciju datu bāze

Foreļu populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Foreļu populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija novērtēt strauta foreļu izplatību, populācijas struktūru un tās atšķirības dažādos Cieceres upes posmos. Pētījumā novērtēta arī strauta foreles ielaišanas efektivitāte un identificēti iespējamie pasākumi strauta foreles populācijas stāvokļa uzlabošanai.

Nodošanas datums:
31.12.2018
Iesniedzējinstitūcija:
Saldus novada pašvaldība
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Saldus novada pašvaldība
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top