Pētījumu un publikāciju datu bāze

Gadījumu izpēte: Inspekciju reforma Latvijā 1999-2003

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Gadījumu izpēte: Inspekciju reforma Latvijā 1999-2003

Nodošanas datums:
01.01.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top