Pētījumu un publikāciju datu bāze

Hidroģeoloģiskie aprēķini LIFE projekta teritorijā Ķemeru nacionālajā parkā

Hidroģeoloģiskie aprēķini LIFE projekta teritorijā Ķemeru nacionālajā parkā

Pētījuma mērķis:

Novērtēt Zaļā purva atjaunošanas iespējamās ietekmes uz apkārtnes hidroloģisko režīmu, tajā skaitā uz fizisko personu īpašumā esošo zemju apsaimniekošanu un uz sērūdeņu veidošanās procesiem.

Nodošanas datums:
05.12.2016
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top