Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju aptauja par dažādiem sabiedrības integrācijas aspektiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Iedzīvotāju aptauja par dažādiem sabiedrības integrācijas aspektiem

Nodošanas datums:
01.01.2003
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (darbību izbeigusi institūcija)
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (darbību izbeigusi institūcija)
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top