Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju informētība par ārpolitiku

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Iedzīvotāju informētība par ārpolitiku

Nodošanas datums:
31.07.2007
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top