Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2023.gadā

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Gaigala
28301482

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2023.gadā

Pētījuma mērķis:

Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi noteikt aktualitātes ES fondu komunikācijas aktivitāšu plānošanai

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas pasākumu efektivitāti.

Nodošanas datums:
20.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izvērtējuma rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota ES fondu komunikācijas pasākumu plānošanā un to piemērošanā esošajai situācijai ar mērķi celt to efektivitāti. Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem iesaistītās institūcijas izmantos efektīvākos instrumentus un līdzekļus, izstrādās risinājumus izvērtējumā apzināto problēmu risināšanai un kontrolēs komunikācijas mērķu īstenošanu.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Tehniskās palīdzības līdzekļi Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei Latvijā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gada plānošanas periodā
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
7830 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pēdējo 10 gadu laikā sabiedrībā nemainīgi dominē uzskats (tā domā 76% respondentu), ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību.

To top