Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju informētība un vērtējums par valsts īpašumā esošu ēku pārvaldīšanu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Inga Vilka
67017505

Iedzīvotāju informētība un vērtējums par valsts īpašumā esošu ēku pārvaldīšanu

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrisko domu par valsts īpašumu pārvaldību.

Pētījuma uzdevums:

Veikt pētniecisku pakalpojumu (sabiedriskās domas aptaujas veikšanu un pētījuma (aptaujas) gala rezultātu  sagatavošanu.

Nodošanas datums:
02.08.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Politikas joma:
Valsts pārvades pakalpojumu sniegšana un izvērtēšana
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izmantots revīzijas "Vai Finanšu ministrija un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plāno un īsteno mērķtiecīgu un efektīvu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu?" ziņojuma sagatavošanai.
Autoru saraksts:
  • Arnis Kaktiņš
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
2036.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidrota iedzīvotāju informētība un vērtējums par valsts īpašumā esošu ēku pārvaldīšanu.

To top