Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju īpatsvars, kas ziņotu par atsevišķu valsts iestāžu darbinieku pretlikumīgu rīcību, un uzskati par policistu tiesībām pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, 2020

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Iedzīvotāju īpatsvars, kas ziņotu par atsevišķu valsts iestāžu darbinieku pretlikumīgu rīcību, un uzskati par policistu tiesībām pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, 2020

Pētījuma mērķis:

Mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju īpatsvaru, kas ziņotu par atsevišķu valsts iestāžu darbinieku pretlikumīgu rīcību, un uzskatiem par policistu tiesībām pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus.

Nodošanas datums:
14.12.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšējās drošības birojs
pasts@idb.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Iekšējās drošības birojs
pasts@idb.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top