Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju un ārstniecības iestāžu, ar kurām NVD ir noslēgts līgums par dažādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu aptauju veikšana, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar NVD sniegtajiem pakalpojumiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Lāsma Matjuka
67 043 779

Iedzīvotāju un ārstniecības iestāžu, ar kurām NVD ir noslēgts līgums par dažādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu aptauju veikšana, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar NVD sniegtajiem pakalpojumiem

Pētījuma mērķis:

Izzināt klientu apmierinātību ar Nacionālā veselības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un līgumpartneru vērtējumu par sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu.

Pētījuma uzdevums:

Pētījumam noteikti šādi uzdevumi:

  • Pētījuma instrumentārija un metodoloģijas sagatavošana
  • Aptaujas veikšana (izmantojot kombinētās aptaujas metodi)
  • Datu apkopošana
  • Iegūto rezultātu un secinājumu prezentēšana Nacionālajam veselības dienestam.
Nodošanas datums:
31.10.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Nacionālais veselības dienests
nvd@vmnvd.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nacionālais veselības dienests
nvd@vmnvd.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpe
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti tiks izmantoti Nacionālā veselības dienesta darbības izvērtēšanā un turpmāko aktivitāšu plānošanā.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
6890.09 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Kopumā atpazīstamākais Nacionālā veselības dienesta (turpmāk tekstā – NVD) piedāvātais pakalpojums aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vidū ir portāls E-veselība (divas trešdaļas (66%) respondentu to nosaukuši spontāni vai atpazinuši ar palīdzību). Pēc tam seko Eiropas veselības apdrošināšanas karte (turpmāk tekstā – EVAK) – to kopumā atpazīst vairāk nekā puse (59%) respondentu. Citus aptaujas anketā iekļautos NVD pakalpojumus respondenti atpazīst salīdzinoši retāk. Vismaz piektā daļa respondentu kopumā atpazīst vēža savlaicīgās atklāšanas programmu (23%), informāciju iedzīvotājiem – NVD mājaslapas aktualitāšu sadaļu (23%); atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma veikšanas (23%); cita cilvēka pilnvarošanu darbībām E-veselības portālā (21%); konsultāciju par valsts apmaksātiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām (21%) un medikamentu kompensēšanu individuālā kārtībā (20%). Vismazāk atpazīstamais NVD pakalpojums ir pacienta reģistrācijas atbloķēšana pie ģimenes ārsta (to kopumā atpazīst tikai 3% respondentu). Savukārt aptuveni trešdaļa (30%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju spontāni nespēj nosaukt nevienu no NVD piedāvātajiem, anketā iekļautajiem, pakalpojumiem, bet 16% respondentu nespēj ne spontāni nosaukt, ne atpazīt ar palīdzību nevienu NVD piedāvāto pakalpojumu.

Pārliecinoši lielākā daļa (87%) respondentu (turpmāk tekstā – līgumpartneru) ir kopumā apmierināti ar Nacionālā veselības dienesta (turpmāk tekstā – NVD) sniegto pakalpojumu kvalitāti 2022. gadā, bet 9% līgumpartneru ir kopumā neapmierināti. Vidējais vērtējums (šeit un turpmāk – skalā no 1 (pilnīgi neapmierināts/-a) līdz 5 (pilnīgi apmierināts/-a)) apmierinātībai ar NVD sniegto pakalpojumu kvalitāti 2022. gadā ir 3,47. Apmierinātāki ar šo aspektu ir zobārsti (3,58) un līgumpartneri, kuru pakalpojumu sniegšanas vieta ir Zemgalē (3,65), bet nedaudz mazāk apmierināti – aptiekas (3,33) un pakalpojumu sniedzēji Rīgā (3,37). Arī ar sadarbību ar NVD 2022. gadā pārliecinoši lielākā daļa līgumpartneru ir kopumā apmierināti (89%), bet 8% ir kopumā neapmierināti (vidējais vērtējums – 3,54). Apmierinātāki ar šo aspektu ir zobārsti (3,59) un pakalpojumu sniedzēji Zemgalē (3,68), bet nedaudz mazāk apmierināti – aptiekas (3,38) un pakalpojumu sniedzēji Rīgā (3,38). Kopumā var secināt, ka līgumpartneri ir nedaudz apmierinātāki ar sadarbību nekā pakalpojumu kvalitāti.

 

To top