Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iesala miežu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde ar tradicionālām un tālizpētes metodēm kvalitātes prasību nodrošināšanai un slāpekļa mēslojuma efektīvai izmantošanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Māra Bleidere

Iesala miežu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde ar tradicionālām un tālizpētes metodēm kvalitātes prasību nodrošināšanai un slāpekļa mēslojuma efektīvai izmantošanai

Pētījuma mērķis:

Izmantojot tradicionālās un tālizpētes lauku novērošanas metodes, attīstīt Latvijas apstākļiem piemērotas vasaras un ziemas miežu audzēšanas tehnoloģijas, kas mērķtiecīgi nodrošina kvalitātes prasībām atbilstošu graudu izejvielu iesala ražošanai un slāpekļa mēslojuma efektīvu izmantošanu.

Pētījuma uzdevums:

Rūpnieciskā pētījuma izpildes laikā – trīs gadus uz lauka izmēģinājumu un divus gadus uz ražošanas izmēģinājumu bāzes, variējot ar 1) sēklu izsējas normu un 2) slāpekļa un sēra mēslojumu devām un to došanas laikiem, iegūs datus par graudu ražu, iesala miežu graudu un miežu iesala fizikāli bioķīmisko kvalitāti, un audzēšanas tehnoloģiju saimnieciskā izdevīguma novērtējumu.

Plānotās nodošanas datums:
30.06.2028
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Projekta pētījumu rezultātā izstrādās audzēšanas tehnoloģiju vadlīnijas kvalitatīvu vietējo iesala miežu ražošanai. Lauka izmēģinājumos integrēs attālās izpētes metodes, izmantojot bezpilotu lidaparāta multispektrālo sensoru veģetācijas indeksu iegūšanai, augu biomasas noteikšanu no 3D Lidar punktu mākoņa un slāpekļa satura salīdzināšanu veicot iegūto datu pēcapstrādi. Izmantojot tālizpētes datus integrētus ar lauka un ražas mērījumu datiem, regresijas un mašīnmācīšanās algoritmus, tiks izstrādāts iesala miežu ražas un slāpekļa prognozēšanas modelis precīzās mēslošanas tehnoloģiju ieviešanai. EIP grupas dalībnieki dosies divos pieredzes apmaiņas braucienos, lai tiktos ar citu valstu iesala miežu audzētāju organizācijām Lietuvā un Vācijā. Iesala miežu audzēšanas tehnoloģiju lauka izmēģinājumus un tālizpētes metožu pielietojumu demonstrēs Lauka dienu semināros (5), rezultātus prezentēs Latvijas (2) un starptautiska (3) mēroga konferencēs, publicēs zinātniskās (2) un populārzinātniskās (3) publikācijās.

To top