Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iespējas atgriezties darbā un iespējas saskaņot ģimenes un darba dzīvi Ogres novadā (2007)

Pētījuma statuss:
Nodots

Iespējas atgriezties darbā un iespējas saskaņot ģimenes un darba dzīvi Ogres novadā (2007)

Nodošanas datums:
31.12.2007
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Piezīmes:
Pašvaldības un planošanas reģiona pasūtīts pētījums
To top