Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ieteikumi bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem darbam ar uzticības personām

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Ieteikumi bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem darbam ar uzticības personām

Nodošanas datums:
01.09.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top