Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Rita Strode
67021558

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem)

Nodošanas datums:
18.07.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
ESF projekta Nr. 9.2.1.2./15/I/001 „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” finansējums
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
47000.00 EUR
To top