Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas padziļināts izvērtējums un pasākumi pārtikas izšķērdēšanas mazināšanai

Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ingūna Gulbe

Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas padziļināts izvērtējums un pasākumi pārtikas izšķērdēšanas mazināšanai

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas pārtikas sistēmas iespējas pārtikas izšķērdēšanas mazināšanas, kā arī īpaši izvērtēt ilgtspējīgas pārtikas ražošanas iespējas Latvijā, kas ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgas pārtikas attīstību Latvijā.
Latvijas pārtikas nozarei un tās uzņēmumiem pētījumā apkopoto datu un informācijas, ka arī secinājumu un priekšlikumu pieejamība ļaus:
– saņemt vispusīgu un pamatotu informāciju par risinājumiem pārtikas izšķērdēšanā, kurus teorētiski un potenciāli varētu ieviest Latvijā,
– saņemt vispusīgu un pamatotu informāciju par Latvijas pārtikas ražotāju dažādajiem ilgtspējas aspektiem, kurus teorētiski un potenciāli varētu ieviest Latvijas uzņēmumi,
– sekmēt Latvijas pārtikas ražotāju pāreju uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu, kas ļautu Latvijas pārtikas pārstrādes uzņēmumiem atbilst Eiropas Savienības izvirzītajām ilgtspējas prasībām un konkurēt starptautiskajos tirgos.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma darba uzdevumi ir sekojoši:
1. priekšlikumu sagatavošana par pārtikas izšķērdēšanas samazināšanās iespējām dažādos pārtikas aprites posmos (primārā ražošana, pārtikas ražošana, mazumtirdzniecība, t.sk. ēdināšanas uzņēmumos un mājsaimniecībās Latvijā).
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
2. Pārtikas ražošanas sektora padziļināts esošās situācijas izvērtējums ilgtspējas skatījumā un iespējamie varianti, kas jau tiek darīts, un priekšlikumu sagatavošana turpmākajām darbībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgas pārtikas attīstību ilgtermiņā Latvijā saistībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvām par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām.
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris

Plānotās nodošanas datums:
30.11.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

1. priekšlikumu sagatavošana par pārtikas izšķērdēšanas samazināšanās iespējām dažādos pārtikas aprites posmos (primārā ražošana, pārtikas ražošana, mazumtirdzniecība, t.sk. ēdināšanas uzņēmumos un mājsaimniecībās Latvijā).
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
2. Pārtikas ražošanas sektora padziļināts esošās situācijas izvērtējums ilgtspējas skatījumā un iespējamie varianti, kas jau tiek darīts, un priekšlikumu sagatavošana turpmākajām darbībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgas pārtikas attīstību ilgtermiņā Latvijā saistībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvām par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām.
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris

To top