Pētījumu un publikāciju datu bāze

IMANTA (ALKMAAR) klases kuģu mīnu meklētāju darbības simulāciju programmu izstrāde (pieejams tikai pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

IMANTA (ALKMAAR) klases kuģu mīnu meklētāju darbības simulāciju programmu izstrāde (pieejams tikai pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt iekārtas un programmatūru mīnu IMANTA (ALKMAAR) klases mīnu kuģa operāciju centra simulatoru, kas nodrošinātu sonāru, robota vadības paneļa, elektroniskās planšetes, mērījuma ekrānu un autopilota darbības imitēšanu komandas apmācībai, kā arī veikt pētījumu par izstrādātās iekārtas savietojamību ar esošajām apmācības sistēmām.

Nodošanas datums:
14.06.2010
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Politikas joma:
Valsts aizsardzības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top