Pētījumu un publikāciju datu bāze

Increase — Intelektuālas pārtikas pākšaugu ģenētisko resursu kolekcijas Eiropas lauksaimniecības pārtikas sistēmām

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Lauksaimniecības departaments

Increase — Intelektuālas pārtikas pākšaugu ģenētisko resursu kolekcijas Eiropas lauksaimniecības pārtikas sistēmām

Pētījuma mērķis:

Uzlabot augu ģenētisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, uzlabojot četru svarīgu pārtikas pākšaugu ģenētisko resursu statusu: aunazirņus, parastās pupiņas, lēcas, lupīnas. Izstrādājot efektīvus un iedarbīgus saglabāšanas rīkus un metodes, ko varētu izmantot visa veida ģenētiskajiem resursiem, kā arī veicināt agrobioloģisko daudzveidību un tās izmantošanu Eiropā un ārpus tās.

Pētījuma uzdevums:

1. No atlasītajiem dārza pupiņu (Phaseolus vulgaris) kloniem iegūt vienas sēklas līnijas (angļu v. – Single-Seed Descent (SSD)), lai tās varētu nodot projekta partneriem ģenētiskajām analīzēm;
2. Veikt SSD fenotipisko izvērtējumu;
3. Nosūtīt SSD paraugus partneriem ģenētiskajai izvērtēšanai;
4. Papildināt atlasīto klonu kolekciju ar jauniem kloniem. 2024. gadā vairāk uzmanības veltīt kāršu pupiņu pētījumiem;
5. Noteikt katra klona ražu un ražas kvalitāti. Iesaistīties projektā plānotajos pasākumos un informēt sabiedrību par rezultātiem

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2026
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāti efektīvi saglabāšanas rīki un metodes, izmantojamas visa veida ģenētiskajiem resursiem, kā arī veicināta agrobioloģiskā daudzveidība un tās izmantošana Eiropā un ārpus tās.

To top