Pētījumu un publikāciju datu bāze

Inflācijas un darbaspēka izmaksu izmaiņu ietekmes uz tautsaimniecības struktūru novērtēšana, izmantojot vispārējā līdzsvara aprēķina modeli

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Inflācijas un darbaspēka izmaksu izmaiņu ietekmes uz tautsaimniecības struktūru novērtēšana, izmantojot vispārējā līdzsvara aprēķina modeli

Nodošanas datums:
27.11.2007
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top