Pētījumu un publikāciju datu bāze

Informācijas plūsma Daugavpilī un Latgalē

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Informācijas plūsma Daugavpilī un Latgalē

Pētījuma mērķis:

Izpētīt informatīvo telpu Latgalē, padziļināti pētot auditoriju kartējumu Daugavpilī un datus skatot plašākā Latgales kontekstā.

Pētījuma uzdevums:

Aktualizēt/veikt izpēti par drošību (valsts aizsardzības dienests, NATO spēku klātbūtne, austrumu robeža), demokrātiju (dalība vēlēšanās, uzticēšanās medijiem, pilsoniskā apziņa, piederības sajūta valstī), krīzēm (vētra, plūdi, bēgļi no Ukrainas).

Nodošanas datums:
29.12.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Datos balstītas stratēģiskās komunikācijas un rīcībpolitikas īstenošana
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
23318.19 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā sniegtas rekomendācijas rīcībpolitikai un  stratēģiskajai komunikācijai, lai risinātu Latgales informatīvajā telpā identificētos izaicinājumus

Piezīmes:
Pasūtītājs: Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, NEPLP, Britu padome
To top