Pētījumu un publikāciju datu bāze

Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā

Pētījuma mērķis:

Veikt starpdisciplināru pētījumu, kura rezultātā tiks izstrādāts informatīvs materiāls un iegūtas jaunas zināšanas, parādot sabiedrības informētību par Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowksyi apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā.

Pētījuma uzdevums:
  1. Veikt informācijas apkopošanu par Sosnovska latvāņa izplatību Rēzeknes novadā, kā arī izlases veidā novērtēt Sosnovska latvāņa kontroles teritorijas Rēzeknes novadā;
  2. Veikt ekspertu un Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas un to rezultātu analīzi;
  3. Sniegt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus situācijas pilnveidei.
Nodošanas datums:
26.05.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Rēzeknes novada pašvaldība
info@rezeknesnovads.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
info@rezeknesnovads.lv
Politikas joma:
Dabas aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā aptaujātie/intervētie eksperti Rēzeknes novada zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem iesaka pielietot augsnes apstrādes metodi, ķīmisko metodi (herbicīdu izmantošana), bioloģisko metodi (noganīšana), kombinēto metodi un arī citas metodes (piem., appļaušana). Sosnovska latvāņa apkarošanā kā visefektīvāko metodi eksperti vienprātīgi atzinuši kombinēto metodi.

To top