Pētījumu un publikāciju datu bāze

Inovatīvu prebiotiku izmantošana putnkopībā un augkopībā klimatneitralitātes sasniegšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Imants Jansons

Inovatīvu prebiotiku izmantošana putnkopībā un augkopībā klimatneitralitātes sasniegšanai

Pētījuma mērķis:

Pamatojoties uz bioekonomiskiem aprēķiniem izstrādāt dējējvistām barības tehnoloģiju integrētai lauksaimniecības sistēmai iekļaujot inovatīvas no vietējām graudu pārstrādes atlikumvielām  ražotas prebiotikas – ksilooligosaharīdus, novērtēt to ietekmi uz dējējvistu produktivitāti un produkcijas kvalitāti, kā slāpekļa un fosfora savienojumu emisiju samazināšanas iespējām. Izveidot no prebiotiku iegūšanas blakusproduktiem substrātu (kūdras alternatīvu), izpētīt tā fizikālās īpašības un veikt izmēģinājumu tā potenciālajam pielietojumam augkopībā.

Pētījuma uzdevums:
 • Veikt izmēģinājumus prebiotisku oligosaharīdu (ksiloligosaharīdu) saturošu produktu iegūšanai no diviem dažādiem graudkopības blakusproduktiem – griķu sēnalām un auzu sēnalām – ar inovatīvu apstrādes tehnoloģiju tvaika sprādziena metodi (TS), pielāgojot to konkrētajam izejmateriālam. Tiks sagatavota pielāgota ražošanas metodoloģija.
 • Iegūt produkta paraugus tālākajiem izmēģinājumiem un datu kopu, lai izvērtētu ražošanas procesa ražīgumu un ekonomisko pamatojumu, kas ir nepieciešams komercializācijas potenciāla novērtējumam un mērogošanai.
 • Tālākiem izmēģinājumiem un salīdzinājumam dējējvistu barībā pielietot divu veidu produktus – prebiotisks hemicelulozes ekstrakts pulvera formā ar augstu ksilooligosaharīdu koncentrāciju (aptuveni 50%). Prebiotisks hemicelulozes ekstraks, kas uzklāts uz biomasas matricas ar zemāku ksilooligosaharīdu saturu (ap 10 – 20%), bet ar potenciāli atšķirīgu fermentācijas dinamiku putnu zarnu traktā.
 • Veikt iegūto produktu paraugu ķīmiskā sastāva un drošuma analīzes. Iegūt datu kopu, kas ļauj novērtēt funkcionālo vielu daudzumu, saturu produktā un potenciāli nevēlamu piejaukumu klātbūtni, lai novērtētu produkta piemērotību izmantošanai kā dējējvistu barības sastāvdaļu.
 • Papildus tam, ar inovatīvo apstrādes tehnoloģiju kā blakusprodukts  iegūt šķiedrainu biomasu, kas ir potenciāli izmantojama kā sterils kūdras aizstājējs audzēšanas substrāta vajadzībām. Projekta ietvaros izveidot vairākus substrāta maisījumus, no kuriem optimālais substrāta maisījums, sadarbībā ar komerciāliem tomātu audzētājiem (“Mežvidu Tomāti”, Latgales Dārzeņu Loģistika) tiks pārbaudīts kā ilgtspējīgs substrāts tomātu audzēšanai siltumnīcās, lai aizvietotu akmensvati. Tiks izvērtēti nepieciešamie parametri substrāta piemērotībai, kā piemēram pH, substrāta degradēšanās ātrums dabīgā un zemas koncentrācijas ūdeņraža peroksīda vidē, gaisa un ūdens caurlaidība, minerālvielu saturs (īpaši hlors un nātrijs).
 • Projektā veikt ēdināšanas izmēģinājumus ar dējējvistām, izvērtēt pēc jaunām tehnoloģijām iegūtas ksilooligosaharīdu saturošu barības sastāvdaļu izmantošanas iespējas dējējvistu produktivitātes, olu kvalitātes, barības vielu izmantošanas paaugstināšanai, vides piesārņojuma mazināšanai ar slāpekli un fosforu saturošiem savienojumiem. Iegūtas datu kopas anlizēti rezultāti sagatavoti ziņojumi, ko tālāk putnkopības nozares speciālisti interesenti varēs izmantot nozares attīstības veicināšanā.
Plānotās nodošanas datums:
30.06.2027
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:
 • Tiks veikti izmēģinājumi prebiotisku oligosaharīdu (ksiloligosaharīdu) saturošu produktu iegūšanai no diviem dažādiem graudkopības blakusproduktiem – griķu sēnalām un auzu sēnalām – ar inovatīvu apstrādes tehnoloģiju tvaika sprādziena metodi (TS), pielāgojot to konkrētajam izejmateriālam. Tiks sagatavota pielāgota ražošanas metodoloģija.
 • Tiks iegūti produkta paraugi tālākajiem izmēģinājumiem un datu kopa, lai izvērtētu ražošanas procesa ražīgumu un ekonomisko pamatojumu, kas ir nepieciešams komercializācijas potenciāla novērtējumam un mērogošanai.
 • Tālākiem izmēģinājumiem un salīdzinājumam dējējvistu barībā tiks pielietoti divu veidu produkti – prebiotisks hemicelulozes ekstrakts pulvera formā ar augstu ksilooligosaharīdu koncentrāciju (aptuveni 50%). Prebiotisks hemicelulozes ekstraks, kas uzklāts uz biomasas matricas ar zemāku ksilooligosaharīdu saturu (ap 10 – 20%), bet ar potenciāli atšķirīgu fermentācijas dinamiku putnu zarnu traktā.
 • Tiks veikta iegūto produktu paraugu ķīmiskā sastāva un drošuma analīzes. Tiks iegūta datu kopa, kas ļauj novērtēt funkcionālo vielu daudzumu, saturu produktā un potenciāli nevēlamu piejaukumu klātbūtni, lai novērtētu produkta piemērotību izmantošanai kā dējējvistu barības sastāvdaļu.
 • Papildus tam, ar inovatīvo apstrādes tehnoloģiju kā blakusprodukts tiks iegūta šķiedraina biomasa, kas ir potenciāli izmantojama kā sterils kūdras aizstājējs audzēšanas substrāta vajadzībām. Projekta ietvaros tiks izveidoti vairāki substrāta maisījumi, no kuriem optimālais substrāta maisījums, sadarbībā ar komerciāliem tomātu audzētājiem (“Mežvidu Tomāti”, Latgales Dārzeņu Loģistika) tiks pārbaudīts kā ilgtspējīgs substrāts tomātu audzēšanai siltumnīcās, lai aizvietotu akmensvati. Tiks izvērtēti nepieciešamie parametri substrāta piemērotībai, kā piemēram pH, substrāta degradēšanās ātrums dabīgā un zemas koncentrācijas ūdeņraža peroksīda vidē, gaisa un ūdens caurlaidība, minerālvielu saturs (īpaši hlors un nātrijs).
 • Projektā tiks veikti ēdināšanas izmēģinājumi ar dējējvistām, izvērtētas pēc jaunām tehnoloģijām iegūtas ksilooligosaharīdu saturošu barības sastāvdaļu izmantošanas iespējas dējējvistu produktivitātes, olu kvalitātes, barības vielu izmantošanas paaugstināšanai, vides piesārņojuma mazināšanai ar slāpekli un fosforu saturošiem savienojumiem. Iegūtas datu kopas anlizēti rezultāti sagatavoti ziņojumi, ko tālāk putnkopības nozares speciālisti interesenti varēs izmantot nozares attīstības veicināšanā.
To top