Pētījumu un publikāciju datu bāze

Investīciju vajadzību izvērtējums notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna 2021.- 2027.gadam izstrādei

Investīciju vajadzību izvērtējums notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna 2021.- 2027.gadam izstrādei

Pētījuma mērķis:

Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027.gadam ir sagatavots projekta 10.1.3.0/18/TP/005 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” ietvaros. Plāns ir sagatavots saskaņā ar Līguma Nr. IL/99/2019 “Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna 2021. – 2027. gadam izstrāde” darba uzdevuma prasībām, kas 2019.gada 12.novembrī ir noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Pasūtītājs) un SIA ISMADE (Izpildītājs)

Nodošanas datums:
30.06.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
62000 EUR
To top