Pētījumu un publikāciju datu bāze

Izcilība publiskajā pārvaldē. Statistikas Zinātnisko pētījumu rezultāti 2009.gadā

Izcilība publiskajā pārvaldē. Statistikas Zinātnisko pētījumu rezultāti 2009.gadā

Nodošanas datums:
01.06.2009
Iesniedzējinstitūcija:
Centrālās statistikas pārvalde
pasts@csp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Centrālās statistikas pārvalde
pasts@csp.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top