Pētījumu un publikāciju datu bāze

Izglītība mūža garumā. (Implementation of the 2003 Labour Force Survey ad hoc module on Lifelong Learning-Latvia)

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Izglītība mūža garumā. (Implementation of the 2003 Labour Force Survey ad hoc module on Lifelong Learning-Latvia)

Nodošanas datums:
04.09.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Centrālās statistikas pārvalde
pasts@csp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Centrālās statistikas pārvalde
pasts@csp.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
CIts
To top