Pētījumu un publikāciju datu bāze

Izvērtējums par efektīvu atbalsta sistēmu ilgstošo bezdarbnieku darba tirgus integrācijas veicināšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Aļona Tutova un Ilze Zvīdriņa
67021563 un 67021528

Izvērtējums par efektīvu atbalsta sistēmu ilgstošo bezdarbnieku darba tirgus integrācijas veicināšanai

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt pašreizējo ilgstošo bezdarbnieku atbalsta sistēmu, tajā skaitā dažādo iesaistīto institūciju atbildību un sadarbību, kā arī noteikt galvenos darba tirgus integrācijas šķēršļus, un izteikt rekomendācijas atbalsta sistēmas pilnveidei.

Pētījuma uzdevums:

Galvenās pētījuma tēmas:

ilgstošā bezdarba pazīmes Latvijā un kavējošie faktori iekļaušanai darba tirgū;

kā varētu celt ilgstošo bezdarbnieku motivāciju iekļauties darba tirgū;

kā nodrošināt bezdarba mazināšanas pasākumu un sociālo pakalpojumu labāku sinerģiju;

aktīvās darba tirgus politikas pasākumi – kādi pakalpojumi sniedz lielāku ieguldījumu ilgstošo bezdarbnieku aktivizēšanā un kas būtu jāmaina esošajā pakalpojumu piedāvājumā.

Plānotās nodošanas datums:
30.09.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Plānots atrast jaunās pieejas ilgstošā bezdarba mazināšanai un tādējādi efektivizēt esošo atbalsta sistēmu ilgstošajiem bezdarbniekiem.

To top