Pētījumu un publikāciju datu bāze

Jaunākie zinātniskie atzinumi par elektromagnētisko lauku (EML) radiofrekvenču lauku un mikroviļņu starojuma iespējamo iedarbību uz cilvēka veselību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Jaunākie zinātniskie atzinumi par elektromagnētisko lauku (EML) radiofrekvenču lauku un mikroviļņu starojuma iespējamo iedarbību uz cilvēka veselību

Nodošanas datums:
03.01.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top