Pētījumu un publikāciju datu bāze

Jaunas datorizētas novērtēšanas metodes izstrāde pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai post-COVID pandēmijas apstākļos

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Apine

Jaunas datorizētas novērtēšanas metodes izstrāde pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai post-COVID pandēmijas apstākļos

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt jaunu datorizētu novērtēšanas sistēmu (CAAT), lai mērītu un monitorētu 13–19 gadīgu pusaudžu psihiskās veselības rādītājus, īpaši pievēršoties pašnāvnieciskas uzvedības riska faktoru noteikšanai pēc COVID pandēmijas.

Pētījuma uzdevums:

Projekta ietvaros divu universitāšu – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) – zinātnieku un praktizējošu psihiskās veselības speciālistu sadarbībā tiks izstrādāta inovatīva novērtēšanas metode pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai.

Tās pamatā ir  iepriekšējos pētījumos izstrādātā datorizētā indivīda personības novērtēšanas sistēma, kas tiks pielāgota un standartizēta pusaudžu (13–19 g.) populācijā.

Ar šī instrumenta palīdzību būs iespējams novērtēt indivīda personības iezīmes un psihisko stāvokli, tostarp pašnāvnieciskas uzvedības risku, ne tikai sniedzot atbildes uz testa jautājumiem, bet arī balstoties uz dažādiem paralēliem psihofizioloģisko parametru mērījumiem (lēmumu pieņemšanas laiks un spiediens), kas tiks integrēti kopējā vērtējumā.

Metodes ieviešana veselības aprūpes sistēmā uzlabos pusaudžiem sniegto psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, jo īpaši koncentrējoties uz pašnāvību riska faktoru identificēšanu pēc COVID pandēmijas.

Plānotās nodošanas datums:
21.12.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Galvenie sasniedzamie rezultāti
• Tiks izstrādāti ieteikumi par pusaudžu psihiskās veselības novērtēšanas metodoloģiju
• Priekšlikumi veselības aprūpes vadlīniju, algoritmu atjaunināšanai pusaudžu psihiskās veselības aprūpes jomā
•Tiks izstrādāts pamatojums metodes komercializācijai un iekļaušanai valsts apmaksājamo metožu sarakstā veselības aprūpes pakalpojumiem

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://www.rsu.lv/projekts/jaunas-datorizetas-novertesanas-metodes-izstrade-pusaudzu-psihiskas-veselibas-iznakumu

Piezīmes:
Pētījums tiek īstenots valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" ietvaros (Valsts pētījumu programma “Sabiedrības veselība”: https://www.vm.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-sabiedribas-veseliba).
To top