Pētījumu un publikāciju datu bāze

Jaunieši Rīgā: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes, Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs
67181499

Jaunieši Rīgā: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte

Pētījuma mērķis:

Iegūt Rīgas jauniešu (to, kuri dzīvo, mācās, strādā vai pavada brīvo laiku Rīgā) statistisku un socioloģisku raksturojumu.

Pētījuma uzdevums:

Iegūt Rīgas jauniešu (to, kuri dzīvo, mācās, strādā vai pavada brīvo laiku Rīgā) statistisku un socioloģisku raksturojumu.

Nodošanas datums:
15.10.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Jaunatnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024. - 2028.gadam izstrādei
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Aptaujas ietvaros anketu aizpildīja 933 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tai skaitā 774 jaunieši, kas dzīvo Rīgā, un 159 jaunieši, kas dzīvo citur, bet ikdienā uzturas Rīgā.

To top