Pētījumu un publikāciju datu bāze

Jauniešu aptauja Liepājas valstspilsētā 2023

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Agija Meniķe Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja
28647396

Jauniešu aptauja Liepājas valstspilsētā 2023

Pētījuma mērķis:

1)Apzināt jauniešu vērtējumu par esošo situāciju jaunatnes jomā un apmierinātību ar dzīvi Liepājā, novērtējot jauniešiem pieejamās

neformālās izglītības, sporta, brīvā laika, kultūras, nodarbinātības, atbalsta un citas iespējas;

2)Noskaidrot jauniešu vērtējumu par jaunatnei aktuālām problēmām Liepājā un to iespējamajiem risinājumiem;

3)Iegūt statistikas datus par jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un/vai strādā Liepājā.

Pētījuma uzdevums:

1)Veikt Liepājas pilsētas jauniešu (13-25 gadi) interneta aptauju ar mērķi noskaidrot vērtējumu pašvaldības darbam pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem, t.sk., par pašvaldības sniegto pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti.

2) Par veikto aptauju sagatavotu analītisku atskaiti ar datu grafisku attēlojumu un analīzi.

Nodošanas datums:
31.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Politikas joma:
Jaunatnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Politikas plānošanai.
Autoru saraksts:
  • Gints Klāsons
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Liepājas jauniešu vērtējums par dzīvi pilsētā, īstenotajiem attīstības procesiem pilsētā, kas tostarp būtu izmantojams, attīstot un izstrādājot jaunatnes politikas dokumentus un aktualizējot Liepājas pilsētas attīstības programmu 2021.-2027.gadam

To top