Pētījumu un publikāciju datu bāze

Juridiskā palīdzība Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Juridiskā palīdzība Latvijā

Nodošanas datums:
08.07.2003
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Politikas izstrādei
To top