Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kā dzīvosim 2015.gadā? ANO Tūkstošgades attīstības mērķu ziņojums Latvijā.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Kā dzīvosim 2015.gadā? ANO Tūkstošgades attīstības mērķu ziņojums Latvijā.

Nodošanas datums:
01.07.2015
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top