Pētījumu un publikāciju datu bāze

Karte ar lielas varbūtības plūdu riskam (plūdi, kas atkārtojas reizi desmit gados vai biežāk) pakļautajām teritorijām Daugavpils novadā sekojošiem ūdens objektiem: Daugavas upe, Līksnas upe, Laucesas (pētījums pieejams tikai pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Karte ar lielas varbūtības plūdu riskam (plūdi, kas atkārtojas reizi desmit gados vai biežāk) pakļautajām teritorijām Daugavpils novadā sekojošiem ūdens objektiem: Daugavas upe, Līksnas upe, Laucesas (pētījums pieejams tikai pie iesniedzēja)

Nodošanas datums:
31.12.2010
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top