Pētījumu un publikāciju datu bāze

Klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārija izstrādāšana 2010.-2100. gadam un esošo un potenciālo zinātnisko datu noteikšana pielāgošanās monitoringa sistēmai

Klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārija izstrādāšana 2010.-2100. gadam un esošo un potenciālo zinātnisko datu noteikšana pielāgošanās monitoringa sistēmai

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt klimata pārmaiņu scenārijus laika posmam līdz 2100. gadam, kas raksturo Nacionālās klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādei būtisko ģeogrāfisko areālu.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevumi – klimata pārmaiņu scenāriju izstrāde Latvijai laika posmam līdz 2100. gadam.
Pētījumā tika apkopota vēsturisko meteoroloģisko novērojumu informācija Latvijā par parametriem: gaisa temperatūra, atmosfēras nokrišņi, vēja ātrums un vēja virziens. Izmantojot vēsturisko meteoroloģisko novērojumu informāciju, ir identificēts un raksturots līdzšinējo klimata pārmaiņu raksturu Latvijā. Ir veikta nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju izstrāde Latvijai līdz 2100. gadam un, balstoties uz klimata pārmaiņu scenāriju aprēķina rezultātiem, ir raksturotas iespējamās klimata pārmaiņas Latvijā laika periodā līdz 2100. gadam.

Nodošanas datums:
02.06.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
46887.5 EUR
To top