Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kohēzijas fonda projektos noslēgto līgumu izvērtējums attiecībā uz līgumos paredzētajām līgumsodu sankcijām, zaudējumu atlīdzību, līgumu izbeigšanu, defektu novēršanu, mehānismiem līgumcenas grozīšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Kohēzijas fonda projektos noslēgto līgumu izvērtējums attiecībā uz līgumos paredzētajām līgumsodu sankcijām, zaudējumu atlīdzību, līgumu izbeigšanu, defektu novēršanu, mehānismiem līgumcenas grozīšana

Nodošanas datums:
30.11.2006
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top