Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kravu lieluma un skaita ietekme uz risu veidošanos galvenās cirtes cirsmās uz organiskām augsnēm KL21

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Kravu lieluma un skaita ietekme uz risu veidošanos galvenās cirtes cirsmās uz organiskām augsnēm KL21

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir rekomendāciju izstrādāšana un apaļo kokmateriālu pievešanas ietekmes uz vidi mazināšanai un izmaksu samazināšanai galvenās cirtes cirsmās uz gruntīm ar mazu nestspēju, izvēloties darba apstākļiem un plānotajam pievedamo kokmateriālu apjomam atbilstošu tehniku. Pētījuma mērķi sasniedz, iegūstot empīriskus datus par risu veidošanos, atkarībā no pievesto kravu skaita un kravu lieluma, kā arī grunts nestspējas parametriem. Vienlaicīgi ar risu veidošanos pievešanās laikā raksturo izmaiņas pievedējtraktora degvielas patēriņā, atkarībā no pievešanas apstākļiem (brauciens pa zaru ceļu vai bez tā un pa dažāda dziļuma risēm), kā arī augsnes sablīvējumu, izmantojot ģeoradaru un penetrologeru. Turpmākajos gados 2019. gadā ierīkotajos izmēģinājumu objektos seko augsnes sablīvējuma izmaiņām, kā arī novērtē risu formas un dziļuma izmaiņas.

Nodošanas datums:
08.07.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top