Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kritēriju un atbilstošās metodoloģijas izstrāde lietderīgākā projekta finansēšanas modeļa izvēlei publisko investīciju projektiem Latvijā

Kritēriju un atbilstošās metodoloģijas izstrāde lietderīgākā projekta finansēšanas modeļa izvēlei publisko investīciju projektiem Latvijā

Nodošanas datums:
26.04.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top