Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2023. gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilze Skrabule

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2023. gadā

Pētījuma mērķis:

Latvijas izcelsmes laukaugu genofonda saglabāšana lauka un in vitro kolekcijās.

Pētījuma uzdevums:

Saglabāt un novērtē kultūraugu genofondu.

Nodošanas datums:
30.12.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Zinātnieku, studentu, lauksaimnieku citu ieinteresēto informēšana
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
39436.7 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Saglabāts Latvijas izcelsmes laukaugu genofonds lauka un in vitro kolekcijās.

To top