Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2024.gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilze Skrabule

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2024.gadā

Pētījuma mērķis:

Latvijas izcelsmes laukaugu genofonda saglabāšana lauka un in vitro kolekcijās.

Pētījuma uzdevums:

Latvijas izcelsmes laukaugu genofonda saglabāšana lauka un in vitro kolekcijās.

Plānotās nodošanas datums:
30.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Latvijas izcelsmes laukaugu genofonda saglabāšana lauka un in vitro kolekcijās.

To top