Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kvalitātes sertifikāta Zaļās atslēgas ieviešanas tūrisma mītnēs iespēju izpēte

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Kvalitātes sertifikāta Zaļās atslēgas ieviešanas tūrisma mītnēs iespēju izpēte

Pētījuma mērķis:

Kritēriju mērķis ir samazināt uzņēmuma kaitīgo ietekmi uz vidi, vienlaikus, ietaupot ūdens un elektroenerģijas patēriņu, izmantojot videi labvēlīgus tīrīšanas līdzekļus, šķirojot atkritumus pārstrādei, motivējot personālu domāt par vides aizsardzību

Nodošanas datums:
03.12.2001
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top