Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kvalitatīvs pētījums par trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai

Kvalitatīvs pētījums par trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija ar trīs fokusa grupu diskusiju palīdzību noskaidrot trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai kavē pilsonības iegūšanu.

Nodošanas datums:
12.04.2013
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top