Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kvantitatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja par nodokļu morāli

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals

Kvantitatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja par nodokļu morāli

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli un rīcību par ar nodokļu nomaksu saistītiem jautājumiem

Pētījuma uzdevums:

Veikt aptauju par Latvijas iedzīvotāju nodokļu morāli

Nodošanas datums:
10.06.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījumu rezultātu izmantošana: ēnu ekonomikas ierobežošanas politikas īstenošanas monitorings
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
2220 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iegūti dati un informācija, kāpēc iedzīvotāji izvairās no nodokļu nomaksas.

 

To top