Pētījumu un publikāciju datu bāze

Labas prakses vadlīnijas orālai lietošanai paredzētu veterināro zāļu manuālai iejaukšanai barībā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Veterinārais un pārtikas departaments

Labas prakses vadlīnijas orālai lietošanai paredzētu veterināro zāļu manuālai iejaukšanai barībā

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt labas prakses vadlīnijas orālai lietošanai paredzētu veterināro zāļu manuālai iejaukšanai barībā

Pētījuma uzdevums:

1. iepazīties ar perorālai lietošanai paredzētu veterināro zāļu (kas nav paredzētas ārstnieciskās barības ražošanai) iejaukšanu barībā produktīvo dzīvnieku novietnēs atšķirīgās turēšanas sistēmās;
2. iepazīties ar EK priekšlikumu deleģētajai regulai par piemērotiem pasākumiem, ar kuriem nodrošina, ka iedarbīgi un droši tiek lietotas reģistrētas veterinārās zāles, kuras izrakstītas produktīviem dzīvniekiem un kuras dzīvnieku turētājs tiem ievada perorāli, bet ne ar ārstniecisko barību;
3. izstrādāt labas prakses vadlīnijas par perorālai lietošanai paredzēto zāļu iejaukšanu barībā

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādātas labas prakses vadlīnijas orālai lietošanai paredzētu veterināro zāļu manuālai iejaukšanai barībā

To top