Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvia the clear choice of food business (Latvija skaidra izvēle pārtikas biznesam)

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvia the clear choice of food business (Latvija skaidra izvēle pārtikas biznesam)

Nodošanas datums:
04.10.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top