Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvian Metal Industry 2005 (Latvijas metālapstrādes nozare 2005)

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvian Metal Industry 2005 (Latvijas metālapstrādes nozare 2005)

Nodošanas datums:
20.01.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top