Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā situācijas izpēte un ieteikumi

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā situācijas izpēte un ieteikumi

Nodošanas datums:
31.12.2010
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top