Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvija un brīva darbaspēka kustība: Īrijas piemērs

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvija un brīva darbaspēka kustība: Īrijas piemērs

Nodošanas datums:
02.01.2006
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts prezidenta kanceleja
info@president.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts prezidenta kanceleja
info@president.lv
Politikas joma:
Starpsektorāla politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top