Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas atbildes uz anketas jautājumiem par laulāto un ārpus laulības mantiskajām attiecībām un mantisko attiecību veidiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas atbildes uz anketas jautājumiem par laulāto un ārpus laulības mantiskajām attiecībām un mantisko attiecību veidiem

Nodošanas datums:
16.08.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
To top