Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporai

Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporai

Pētījuma mērķis:

Analizēt, kā diasporas pārstāvji meklē un atrod informāciju par darba iespējām Latvijā, kā arī kā nodrošināt Latvijas darba tirgus informāciju diasporā.

Pētījuma uzdevums:

Aptaujāt remigrējošos vai vēl ārzemēs dzīvojošos potenciālos remigrantus, lai uzzinātu kāda ir bijusi viņu pieredze darba meklēšanā un atrašanā Latvijā. Aptaujāt iespējamos darba devējus, kā tie skatās uz remigrantu nodarbināšanas iespējām.

Nodošanas datums:
29.12.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Politikas joma:
Migrācijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top