Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju aptauja “Attieksme pret tiesām un uzskati par tiesvedības procesiem”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ināra Makārova

Latvijas iedzīvotāju aptauja “Attieksme pret tiesām un uzskati par tiesvedības procesiem”

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot, cik lielā mērā iedzīvotāji uzticas tiesām, kāda ir attieksme pret attālinātajām tiesas sēdēm, vai iedzīvotāji ir gatavi izmantot alternatīvus strīda risināšanas veidus, kur iedzīvotāji ieguvuši informāciju par tiesu darbu pēdējo 3 gadu laikā.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevums ir no sniegtajām respondentu atbildēm noskaidrot un secināt, vai uzticēšanās tiesām ir augusi, palikusi tāda pati kā iepriekšējā periodā vai samazinājusies.

Nodošanas datums:
07.09.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tiesu administrācija
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar iepriekšējo gadu rezultātiem, kas ļauj iegūt detalizētu rezultātu apkopojumu un analīzi. Apkopotie rezultāti un datu analīze par veikto aptauju iedzīvotājiem pieejama iestādes mājaslapā www.ta.gov.lv. Ar pētījuma rezultātiem tiek iepazīstinātas visas tiesas.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3134 EUR
To top